Sakrament Chrztu Świętego


Rodzicem chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, jest katolikiem, przyjęła Sakrament Bierzmowania, prowadzi życie zgodne z wiarą, jest wolna od jakiekolwiek kary kanonicznej.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które nie spełniają praktyk religijnych, żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

 Wymagane dokumenty:

  •  akt urodzenia dziecka (do wglądu)
  •  zaświadczenia o godności zostania rodzicem chrzestnym (dotyczy chrzestnych spoza naszej parafii)

 Potrzebne dane dotyczące rodziców chrzestnych:

  •  imię i nazwisko,
  • rok urodzenia,
  •  adres (miejscowość, ulica, nr domu ).

Niedziela
8:00 Msza św.
10:00 Msza św. Suma
15:30 Nabożeństwo
16:00 Msza św.

Poniedziałek
8:00 Msza św.

Wtorek
17:00 Msza św.

Środa
7:00 Msza św.

Czwartek
17:30 Adoracja
18:00 Msza św.

Piętek
17:00 Msza św. szkolna

Sobota
18:00 Msza św. niedzielna

2019 03 06 Lourdes

Spowiedź w Wielkim Tygodniu

wtorek 16.00 - 17.00
            17.30 dla chętnych

środa   6.30 -   7.00
          16.00 - 17.00

czwartek 16.30 - 17.30

piątek 15.45 - 16.30

 

Święcenie pokarmów

11.00, 12.00 i 13.00

Zapowiedzi

Jakub Dymański
z K-Koźla

i

Patrycja Busz
z Gliwic

2019 03 17 swanna 2019