Święto Liturgicznej Służby Ołtarza
2016.11.20

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla wszechświata w naszej parafii była okazja do szczególnego świętowania. Dzień ten był dniem zakończenia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski. We wszystkich parafiach w Polsce jak i w naszej mogliśmy uznać Chrystusa za Króla i Pana.

Ksiądz proboszcz w trakcie kazania odczytał akt uznania, który dzień wcześniej został odczytany w Krakowie Łagiewnikach przez biskupów polskich. Podczas popołudniowego nabożeństwa akt ten został odmówiony przez naszych parafian w uroczysty sposób. O godzinie 10 była także sprawowana Msza Święta w intencji Ministrantów naszej parafii, podczas której go grona Liturgicznej Służby Ołtarza zostało przyjętych dwóch kandydatów: Marcin i Janusz. Ksiądz Proboszcz nałożył kandydatom kołnierze na znak przynależności do wspólnoty ministranckiej po czym ministranci odnowili swoje przyrzeczenia ministranckie wyrażając chęć służby Jezusowi Chrystusowi.


Niedziela
8:00 Msza św.
10:00 Msza św. Suma
15:30 Nabożeństwo
16:00 Msza św.

Poniedziałek
8:00 Msza św.

Wtorek
17:00 Msza św.

Środa
7:00 Msza św.

Czwartek
17:30 Adoracja
18:00 Msza św.

Piętek
17:00 Msza św. szkolna

Sobota
18:00 Msza św. niedzielna

2019 03 17 swanna 2019