U św. Floriana!

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Floriana w Kędzierzynie-Koźlu

Ministranci

Dekalog ministranta  Hymn ministrantów
  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. 
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem. 
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże. 
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią. 
  6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość. 
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie. 
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa. 
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej. 
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
Króluj nam Chryste,
zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w hostii ukryty,
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.

 

  

Rada Parafialna


Rzymskokatolicka Parafia p.w. św.  Floriana
ul. Chemików 3 , 47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 48774813670, nip 749-18-06-005

konto: PKO SA IO Kędzierzyn-Koźle
16 1240 1659 1111 0000 2599 1684