U św. Floriana!

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Floriana w Kędzierzynie-Koźlu

Sakrament Chrztu Świętego

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, jest katolikiem, przyjęła Sakrament Bierzmowania, prowadzi życie zgodne z wiarą, jest wolna od jakiekolwiek kary kanonicznej.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które nie spełniają praktyk religijnych, żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

 Wymagane dokumenty:

  •  akt urodzenia dziecka (do wglądu)
  •  zaświadczenia o godności zostania rodzicem chrzestnym (dotyczy chrzestnych spoza naszej parafii)

 Potrzebne dane dotyczące rodziców chrzestnych:

  •  imię i nazwisko,
  • rok urodzenia,
  •  adres (miejscowość, ulica, nr domu ).

 Rola Chrzestnych

Rada Parafialna


Rzymskokatolicka Parafia p.w. św.  Floriana
ul. Chemików 3 , 47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 48774813670, nip 749-18-06-005

konto: PKO SA IO Kędzierzyn-Koźle
16 1240 1659 1111 0000 2599 1684