U św. Floriana!

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Floriana w Kędzierzynie-Koźlu

Sakrament Małżeństwa

Potrzebne dokumenty: 

  • Metryka chrztu - aktualna (nie więcej niż 3 miesiące)
  •  Świadectwo bierzmowania - zanotowane na metryce chrztu lub odrębne zaświadczenie
  •  Dowody osobiste - do wglądu
  •  Ostatnie świadectwo z religii - do wglądu
  •  Kurs Przedmałżeński
  •  Jeśli ślub będzie konkordatowy - zaświadczenie z USC
    (Urząd Stanu Cywilnego) - ważne 3 miesiące - dlatego dostarczamy je już po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego  
  •  Osoby będące w związku cywilnym przynoszą akt ślubu z USC

 W sprawie sakramentu małżeństwa należy zgłosić się najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem, po uprzednim umówieniu się z księdzem.
Zapowiedzi przedślubne wywieszone są w gablotce.

Rada Parafialna


Rzymskokatolicka Parafia p.w. św.  Floriana
ul. Chemików 3 , 47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 48774813670, nip 749-18-06-005

konto: PKO SA IO Kędzierzyn-Koźle
16 1240 1659 1111 0000 2599 1684